Techninio aptarnavimo taisyklės

UAB „TPI Vilnius“ priima įrangą techniniam aptarnavimui vadovaujantis žemiau išvardintomis sąlygomis:

 1. Įranga techniniam aptarnavimui (garantiniam arba pogarantiniam) priimama tik iš įrangos savininko. Klientas, perduodantis įrangą remontui, turi apibrėžti remonto rūšį ir aprašyti gedimą, kurį reikia pašalinti.
 2. Garantinio remonto atveju klientas turi pateikti galiojantį garantiją įrodantį dokumentą ir pirkimo dokumentus (PVM sąskaitą-faktūrą). Gamykliniai (serijiniai) numeriai turi sutapti. Garantiniu remontu nelaikomi įrangos derinimo darbai.
 3. Techninio aptarnavimo paraiškos kopija yra  įrangos priėmimo-perdavimo remontui patvirtinimas. Klientas turi patvirtinti parašu perduodamo komplekto aprašymo atitikimą ir supažindinimą su remonto taisyklėmis.
 4. Po įrangos priėmimo UAB „TPI Vilnius“ atlieka registravimą aptarnavimo sistemoje ir informuoja apie paraiškai suteiktą serviso numerį, atlieka įrangos patikrinimą, nustato gedimą ir apibrėžia techninio aptarnavimo išlaidas. Garantinio aptarnavimo atveju nustato, ar gedimas yra priskiriamas garantiniam, ar ne. Mokamo aptarnavimo arba nepripažinto garantiniu aptarnavimo atvejais,  jei aptarnavimo kaina neviršija 170.00 EUR (be PVM),  UAB „TPI Vilnius“ atlieka įrangos aptarnavimą be kliento išankstinio informavimo apie kainą.
 5. Kai aptarnavimo kaina viršija 170.00 EUR (be PVM), UAB „TPI Vilnius“ atlieka remonto darbų ir dalių kainos kalkuliaciją ir pateikia ją Klientui pasirašymui.
 6. Klientas per 5 darbo dienas po kalkuliacijos gavimo, pateikia atsakymą ar darbai turi būti vykdomi. Jei klientas sutinka su kaina, UAB „TPI Vilnius“ atlieka remonto darbus.
 7. Jei Klientas nesutinka su techninio aptarnavimo kaina arba atsisako techninio aptarnavimo, UAB „TPI Vilnius“ apskaičiuoja ir pateikia apmokėjimui ekspertizės išlaidas, kurios yra:
 • Optiniai/lazeriniai/elektroniniai nivelyrai      25 EUR (plius PVM)
 • GPNS imtuvai/tacheometrai/teodolitai/lauko kompiuteriai       85 EUR (plius PVM)
 • Ž.Ū. ir Statybinių mašinų valdymo komponentai   145 EUR (plius PVM)
 • Robotizuoti tacheometrai, kita įranga 170 EUR (plius PVM)

Įranga gražinama Klientui tik po ekspertizės išlaidų apmokėjimo.

Transportas:

 1. Atlikus garantinį techninį aptarnavimą įranga yra atsiimama asmeniškai arba išsiunčiama Klientui UAB „TPI Vilnius“ sąskaita.
 2. Atlikus mokamą techninį aptarnavimą arba ekspertizę, įranga yra atsiimama asmeniškai. Transportavimo sąnaudos papildomai priskaičiuojamos prie techninio aptarnavimo arba ekspertizės
 3. Įranga gali būti išsiųsta klientui, nurodytu adresu, jo sąskaita.
 4. Apie darbų pabaigą UAB „TPI Vilnius“ informuoja Klientą. Po to, įranga yra sandėliuojama 10 dienų nemokamai.
 5. Jei įranga nėra atsiimama arba nepateikiamas atsakymas dėl aptarnavimo darbų vykdymo 10 dienų laike, yra priskaičiuojamas sandėliavimo mokestis, kuris sudaro 5.00 EUR (be PVM)/diena.
 6. Šiose Sąlygose nepaminėti atvejai yra sprendžiami tarpusavio susitarimu, nepavykus  vadovaujantis LR įstatymais.