Privatumo politika

Garantuojame mūsų elektroninėje parduotuvėje paruodamų prekinių ženklų kokybę. Todėl maksimalus garantinis terminas Prekėms (prietaisams, įrankiams, įrenginiams, įrangai) gali būti  net iki 60 mėnesių. Standartiškai, visiems gaminiams suteikiamas 12 mėnesių garantinis laikotarpis juridiniams asmenims (JA) ir 24 mėnesių fiziniams asmenims (FA), jei pardavėjas nenumato kitaip. Konkretus garantinis terminas nurodomas prie kiekvienos prekės.

Garantijos sąlygos:

1. Garantinio laikotarpio, metu Pirkėjas turi teisę į nemokamą įsigytos Prekės sugedusių dalių remontą. Suremontuotai Prekei garantijos sąlygos galioja likusį laiką.
2. Garantinis remontas atliekamas tik pateikus pirkimo dokumentus. Prekės gamykliniai numeriai turi atitikti nurodytus pirkimo dokumentuose.
3. Garantiniam remontui Prekę privaloma pateikti gamintojo įpakavime ir pilnos komplektacijos. Visus pardavėjo pateiktus dokumentus būtina saugoti ir pateikti garantinio aptarnavimo metu.
4. Garantiniai įsipareigojimai negalioja jei: pažeistas Prekės gamyklinis  numeris, yra mechaninių pažeidimų, gedimas įvyko dėl pirkėjo kaltės arba netinkamų eksploatavimo sąlygų, gedimas įvyko dėl sąveikos su negarantiniu komponentu, gedimas įvyko naudojant eksploatacines medžiagas kurios nėra rekomenduotos gamintojo, gedimas įvyko dėl programinės įrangos gedimų įskaitant kompiuterinių virusų poveikį, gedimo priežastys yra stichinė nelaimė (žaibas, potvynis ir pan) arba gaisras.
5. Eksploatacinėms Prekėms ir Prekės dalims, tokioms kaip baterijos, pakrovėjai, GSM/GPRS antenos, laidai, laikikliai, stovai, matuoklės ir pan. – taikoma 60 dienų garantija. Informacijai, esančiai informacijos nešikliuose – standžiuosiuose diskuose, USB, SD, CF kortelėse ir kitose – garantija netaikoma.
6. Garantiniu pripažintas gedimas bus pašalintas nemokamai, pardavėjo ar gamintojo servise, per 30 darbo dienų po Prekės pristatymo. Garantinio remonto terminas gali būti pratęstas apie tai informavus Pirkėją. Esant priežastims, kai garantinis remonto atlikimas tampa neįmanomu, Prekė keičiama kita analogiška, apie tai informavus Pirkėją.
7. Visos detalės, mazgai ar dalys garantinio remonto pasekoje pakeisti naujomis lieka Pardavėjo nuosavybe.
8. Garantiniu remontu nelaikomi Prekės reguliavimo, patikrinimo, suderinimo, programinio atnaujinimo ar apmokymo darbai. Už šiuos darbus apmoka Pirkėjas.
9. Išlaidas, susijusias su įrenginių transportavimu iki garantinio techninio aptarnavimo centro (UAB “TPI Vilnius” , J. Matulaičio a. 7, LT-05111 Vilnius), apmoka Pirkėjas.
10. Nuostoliai ar išlaidos neteisingo ar sugedusios Prekės vartojimo pasekoje, padarytos tretiems asmenims ar Pirkėjui, nepadengiami.
11. Šiose Sąlygose nepaminėti atvejai yra sprendžiami tarpusavio susitarimu, nepavykus vadovaujantis LR įstatymais.

Jei turite klausimų, teiraukitės tel. +370 655 70305 arba rašykite info@matuok24.lt

Informacija apie elektros ir elektoninės įrangos atliekų surinkimo vietas: http://www.eei.lt/gyventojams-ir-imonems